top of page

IT Informasjon & Tjenester

Informasjon for Numedal Esport og Skaperiet Rollag IT Tjenester.

Informasjon og Login

Velg "Other users" i nedre venstre hjørne.
 

PC Gaming - ggLeap Bruker (Local) [ggLeap]

Brukernavn: .\ggleap

Passord: N/A (Ingenting)


PC Gaming - Standard Bruker (Local) [User]

Brukernavn: .\esport

Passord: N/A (Ingenting)

PC Gaming - Personlig Login (AD) [Personal]

Brukernavn: [fornavn].[etternavn] (Ditt Brukernavn)

Passord: [Passord] (Ditt Passord)

Online Login - Microsoft 365 [Personal]

Brukernavn: [fornavn].[etternavn]@skaperiet.org (Din Email)

Passord: [Passord] (Ditt Passord)

Microsoft Quick-Links

Kontakt IT Support

bottom of page