Regler og Terms of Service

 Numedal Esport - Terms of Service 

§1 Brukere skal til en vær tid holde seg oppdatert på Numedal Esport sine regler, og følge disse. Brukere er også underlagt Numedal Esport sin Privacy Policy og Copyright Policy.

§2 Brukere skal til en vær tid følge retningslinjene (eks. ToS og EULA) for de tjenester de bruker på e-sport senteret og i sammenheng med e-sport senteret.

§3 Brukere aksepterer alle Numedal Esport sine tjenesteleverandører sine Terms of Service. Disse inkluderer eksempelvis Microsoft og ggCircuit, samt andre som til en vær tid brukes av Numedal Esport.

§4 Numedal Esport reserverer retten til å nekte enkeltpersoner bruk av vårt utstyr og våre tjenester, både midlertidig og permanent, gjennom våre medarbeidere ved grunn til dette. Grunnen kan ikke være basert på en beskyttet klassifisering.

§5 Utestengelser eller nektet bruk kan ankes til styret eller den/de styret bemyndiger. Styrets avgjørelser er endelige. 

§6 Brukere kan holdes ansvarlig for økonomiske skader på utstyr eller tjenester tilhørende Numedal Esport. Slike saker skal alltid behandles av styret eller den/de styret bemyndiger. 

§7 Brukere er pålagt å overholde økonomiske forplikters inngått fysisk eller digitalt, slik som etterbetaling for tjenester. Hvis brukere ikke betaler kan dette faktureres. Forsinkede betalinger kan gis gebyr (purregebyr) og/eller henvises til inkasso i henhold til gjeldene lover og forskrifter for dette.
§8 Numedal Esport er ikke ansvarlig for skade på personer eller eiendeler ved bruk av vårt utstyr, våre tjenester, eller våre lokaler. 

§9 Brukers samtykke er regnet med ved bruk av e-sport senteret og andre tjenester forbundet med Numedal Esport gitt at bruker har blitt gitt muligheten til å lese disse retningslinjer.
§10 Numedal Esport kan til en vær tid endre disse retningslinjene og det forventes derfor at brukere holder seg oppdatert på disse retningslinjene. Ved større endringer vil brukere varsles.

Sist oppdatert: 17.06.2022

 

 Regler for bruk av E-sport senteret 

1. Personer 15 år og eldre som har meråpent kort kan bruke senteret på egenhånd i tidsrommet 07.00-23.00, med mindre det foregår andre arrangementer på biblioteket. Det er kun eieren av meråpent kortet som kan gå inn, dvs. det ikke er lov å slippe flere personer inn på samme kort.

2. Foreldre/foresatte som har meråpent kort har lov til å ta med sine barn under 15 år, samt deres venner, så lenge foreldre/foresatte er tilstede hele tiden mens det spilles.

3. Det er ikke lov med mat/drikke ved PCene. Andre bord på biblioteket kan brukes til å spise/drikke ved. Alkohol er strengt forbudt.

4. Overhold god håndhygiene ved bruk av datamaskinene. Dette inkluderer å vaske hendende eller bruke håndsprit før bruk.

5. Arrangører og personale med ansvar på vegne av Numedal Esport sine instruksjoner og anvisninger skal følges av brukere.

6. Når det gjennomføres arrangementer, treninger, og andre aktiviteter etter avtale med Numedal Esport har disse førsterett for bruk av datamaskinene. Instruksjoner fra arrangører og ansvarlige skal da følges av brukere.

7. Det er "første mann til mølla" som gjelder, men vær snill hvis det er mange som venter for å spille (gjør for andre det du vil at andre skal gjøre for deg).

8. Vis hensyn til andre brukere av biblioteket og pass på støynivået.

9. Søppel skal kastes i søpla, tomflasker skal tas med hjem.

10. Husk at vi har overvåkningskameraer på biblioteket. Brudd på reglene kan føre til utvisning og/eller at man blir fradratt meråpent kortet sitt.

11. Ved pålogging kan man enten bruke sin egen bruker (utdelt av oss) eller "Esport" brukeren (.\Esport). Vi anbefaler å ikke bruke private kontoer på "Esport" brukeren, og å heller ta kontakt med en ansvarlig for å få sin egen brukerkonto.
12. Bruk kun maskinene til det de er ment for (spill, ol.) og ikke annet da dette kan føre til konsekvenser for brukeren. Ta kontakt med en ansvarlig skulle du ha noen spørsmål/trenge hjelp.

13. Det er ikke lov å laste ned noe på datamaskinene uten tillatelse fra en ansvarlig. Det er ikke lov å skaffe seg uautorisert tilgang på datamaskiner og tjenester.

14. Ulovlig bruk av Numedal Esport side datamaskiner og tjenester er ikke tillatt og vil føre til konsekvenser.

15. Vi reserverer oss retten til å slette lagret data på datamaskinene og brukerkontoer administrert/utdelt av oss uten varsel. Bruk derfor ikke datamaskinene eller kontoene til lagring av egne filer eller som en primær konto.

16. Slå gjerne av datamaskinen etter bruk (dvs. shutdown eller sleep) men la ellers datamaskinene stå (koblet til og med PSU på). Brukere har ikke lov å tulle med utstyr som å endre på oppkobling, innstillinger, eller annet, kontakt en ansvarlig om du trenger hjelp.

17. Følg alltid Numedal Esport sine Regler og Terms of Service.

Sist Oppdatert: 17.06.2022