top of page

Regler og Retningslinjer

Discord Guidlins

Regler for bruk av E-sport senteret

1. Personer 15 år og eldre som har meråpent kort kan bruke senteret på egenhånd i tidsrommet 07.00 til 23:00, med mindre det foregår andre arrangementer på biblioteket. Det er kun eieren av meråpent kortet som kan gå inn, dvs. det ikke er lov å slippe flere personer inn på samme kort.

2. Foreldre/foresatte som har meråpent kort har lov til å ta med sine barn under 15 år, samt deres venner, så lenge foreldre/foresatte er tilstede hele tiden mens det spilles.

3. Brukere skal utenom arrangementer kun bruke ggLeap med sin personlige konto, eller en personlig Windows konto utdelt av Numedal Esport på e-sport senteret. Numedal Esport sine spillkontoer skal kun brukes gjennom ggLeap.

4. Det er ikke lov med mat/drikke ved PCene. Andre bord på biblioteket kan brukes til å spise/drikke ved. Alkohol er strengt forbudt.

5. Overhold god håndhygiene ved bruk av datamaskinene. Dette inkluderer å vaske hendene eller bruke håndsprit før bruk.

6. Arrangører og personale med ansvar på vegne av Numedal Esport sine instruksjoner og anvisninger skal alltid følges av brukere.

7. Når det gjennomføres arrangementer, treninger, og andre aktiviteter etter avtale med Numedal Esport har disse førsterett for bruk av datamaskinene. Instruksjoner fra arrangører og ansvarlige skal da følges av brukere.

8. Utenom arrangementer er "første mann til mølla" som gjelder, men vær snill hvis det er mange som venter for å spille (gjør for andre det du vil at andre skal gjøre for deg).

9. Vis hensyn til andre brukere av biblioteket og pass på støynivået.

10. Søppel skal kastes i søpla, tomflasker skal tas med hjem.

11. Husk at vi har overvåkingskameraer på biblioteket. Brudd på reglene kan føre til utvisning og/eller at man blir fradratt meråpent kortet sitt.
12. Bruk kun maskinene til det de er ment for (spill, ol.) og ikke annet da dette kan føre til konsekvenser for brukeren. Ta kontakt med en ansvarlig skulle du ha noen spørsmål/trenge hjelp.

13. Det er ikke lov å laste ned noe på datamaskinene uten tillatelse fra en medarbeider. Det er ikke lov å skaffe seg uautorisert tilgang på datamaskiner og tjenester.

14. Det er ikke lov å gjøre noe fysisk med datamaskinene eller oppsettet på e-sport senteret uten tillatelse fra en medarbeider. Fysiske gjenstander skal aldri fjernes fra e-sport senteret uten tillatelse fra Daglig Leder eller IT-Ansvarlig, og overtredelser blir politianmeldt.

15. Upassende bruk av Numedal Esport side datamaskiner og tjenester er ikke tillatt og vil føre til konsekvenser. Ulovlig bruk av utstyret til Numedal Esport blir politianmeldt.

16. Vi reserverer oss retten til å slette lagret data på datamaskinene og brukerkontoer administrert/utdelt av oss uten varsel. Bruk derfor ikke datamaskinene eller kontoene til lagring av egne filer eller som en primær konto.

17. Bruker er selv ansvarlig for å logge av sine personlige kontoer etter bruk ved bruk av felleskontoer på datamaskinene. Numedal Esport er ikke ansvarlig hvis andre får tilgang til personlige kontoer.

18. Slå gjerne av datamaskinen etter bruk (dvs. shutdown eller sleep) men la ellers datamaskinene stå (koblet til og med PSU på). Brukere har ikke lov å tulle med utstyr som å endre på oppkobling, innstillinger, eller annet, kontakt en ansvarlig om du trenger hjelp.

19. Brud på Numedal Esport sine Terms of Service, Regler, eller instrukser fra medarbeidere kan føre til midlertidig eller permanent utestengelse fra e-sport senteret og å bruke våre tjenester. Utestengelse kan vedtas av en ansvarlig hos Numedal Esport og kan påklages til Daglig Leder. 

20. Følg alltid Numedal Esport sine Regler og Terms of Service.

Versjon: 2.0 | Siste vesentlige endring: 17.10.2022 | Siste oppdatering: 17.10.2022

Discord Guidelines

1. Respekter alle medlemmer av serveren.

2. Ikke spam eller plag andre, dette inkluderer unødvendig bruk av @mentions.

3. Ikke del lenker til noe ulovlig eller farlig. Meldinger, innhold, og lenker skal være passende for PG13.

4. Mobbing, plaging, og upassende oppførsel tolereres ikke.

5. Ikke send direktemeldinger eller tag Staff uten at det er viktig eller dreier seg om Skaperiet eller Numedal Esport.

6. Hold språkbruken ryddig og fin, serveren er for alle aldersgrupper. 7. Bruk rommene for det de er satt opp til, ryddighet og trivsel går hand i hand!

7. Ikke bruk serveren vår for åpenlys reklame, dette inkluderer reklamering i DMs.

8. Rapporter all misbruk av vår chatteserver til Mods og/eller Staff, så tar vi hånd om det. det hyler på alle enheter hver gang du gjør dette!

9. Det er ikke tillatt å bruke programmer som gjør om stemmen din eller spiller av lydeffekter/musikk i voice-chat.

10. Spillrommene skal brukes til spilling, ikke vanlig prat. De som tar over et spillrom først har førsteretten.

11. Det er ikke tillatt å mase om personlig informasjon som alder, navn, etc. Om noen ikke vil svare skal det respekteres.

12. Det tillates ikke med kommentarer som promoterer selvskading, selvmord, eller andre skadelige handlinger.

13. Det er opp til Staff å vurdere hva som er brudd på reglene, å med vilje prøve å komme seg rundt reglene kan fortsatt straffes.

14. La Staff ta seg av hendelser og brudd på reglene, selv om det er godt ment ønsker vi å unngå "backseat moderating", ta heller kontakt med oss.

15. Følg Discord sine Community Guidelines og Terms of Service.

16. Følg Numedal Esport sine Regler og Terms of Service.

 

Brudd på reglene kan føre til alt fra mutes til bans, avhengig av alvorlighet og gjentagelse. Det er opp til Staff å bestemme hva som er passelig, og kreves ikke at en spesifikk rekkefølge skal følges.

Siste oppdatering: 17.06.2022

E-sport senteret

Forenklede Regler

1. Bruk av e-sport senteret utenom arrangementer er underlagt regler og avtale for meråpent bibliotek.

2. Brukere kan bruke personlige Windows kontoer (opprettes av en medarbeider) eller ggLeap med personlig konto (opprettes på PC). 

3. Det er ikke lov å nyte mat/drikke ved PCene. Søppel skal kastes i søppelkasser.

4. Anvisninger og instrukser fra Numedal Esport sine medarbeidere skal alltid følges

5. Under arrangementer er PCene primært reservert til bruk av arrangementet, og beskjeder fra arrangører skal følges.

6. Vis hensyn til andre personer på e-sport senteret. Begrens støynivået og vis respekt.

7. Det er ikke lov å laste ned programmer på datamaskinene, eller endre på det fysiske eller digitale oppsettet, uten tillatelse.

8. Datamaskinene skal ikke brukes for lagring av personlig data og Numedal Esport kan til enhver tid slette lagret data uten varsel.

9. Bruk av datamaskinene er på eget ansvar, og bruker er selv ansvarlig for å passe på at andre ikke får tilgang til deres kontoer.

10. Brukere skal kun bruke datamaskinene til det de er ment for. Upassende bruk er ikke tillatt og medfører konsekvenser.

Ulovlig bruk og tyveri blir politianmeldt.

11. Brudd på Numedal Esport sine Regler, Terms of Service, eller beskjeder fra medarbeidere kan medføre midlertidig eller permanent utestengelse fra e-sport senteret.

12. Disse reglene er forenklede og bruk er underlagt Numedal Esport sine reelle Regler og Terms of Service. Du finner Numedal Esport sine regler på nuesport.no/rules.

Siste oppdatering: 30.09.2022

Forenklede regler
bottom of page