Styret i Numedal Esport

Dag Christian Nygaard

Styreleder

Daniel Gjelseth

Nestleder, Økonomiansvarlig, IT-Ansvarlig

Espen Berg

Styremedlem

Kittil Lindheim

Styremedlem

Helena Lindheim

Styremedlem