top of page

Medlemsvilkår

Numedal Esport - Terms of Membership

§1 Partene

Organisasjonen er Skaperiet Rollag (921 375 611) og Numedal Esport (922 490 872), og refereres heretter til som Numedal Esport og Organisasjonen. 

Medlem er den/de som meldt seg inn i og betalt for medlemskap i Numedal Esport og refereres hetter til som Medlem/Bruker/Brukeren.

§2 Retningslinjer for medlemmer

Medlem er til en vær tid underlagt, og skal holde seg oppdatert på og følge Numedal Esport sine Regler og Terms of Service. Bruker er også underlagt gjeldende Privacy PolicyCopyright Policy, og Salgsvilkår.

§3 Varighet og Priser

Varighet for medlemskapet i Numedal Esport settes ved salg, og er ordinært 1. April til 31. Mars, og faktureres 1. Mars hvert år. Medlemskapet varer til neste faktureringperiode, og Numedal Esprot kan gi kvartalrabatt basert på gjenværende tid til fakturering som definert av Daglig Leder. Pris på medlemskap fastsettes årlig av styret og denne publiseres før 1. Februar. Gjeldene pris er 200 kroner for ordinære medlemmer og 300 kroner for familiemedlemmer. Gebyrer basert på betalingsmiddel, plattform, ol. som definert av Daglig Leder kan også påløpe etter opplysning om dette.

§4 Medlemsfordeler

Medlemsfordeler bestemmes forløpende av Organisasjonen og kan endres uten varsel. Per nå inngår følgende som medlemsfordeler for medlemmer av Numedal Esport.

  • Numedal Esport Premium (gjennom ggLeap)

  • Personlig Windows Konto (på e-sport senteret)

  • Deltagelse på offisielle treninger

  • Egen rolle og chat på Discord server

  • Rabatter og tilbud bestemt av Organisasjonen

§5 Regler og Terms of Service

Ved brud på Regler, Terms of Service, og/eller disse vilkår reserverer Numedal Esport retten til å avslutte medlemskap med umiddelbar virkning uten refusjon, og utestenge personen fra å bli medlem i fremtiden både midlertidig og permanent etter bestemmelse av Daglig Leder, og/eller å nekte bruk av produkter og tjenester som beskrevet i Numedal Esport sine Terms of Serive.

§6 Kontakt

Ved spørsmål og medlemskap, status på medlemskap, innmelding, og/eller utmelding kan medlem@nuesport.no kontaktes på mail. Innmelding kan også gjøres gjennom Numedal Esport sine nettsiden og fysisk hos Numedal Esport når våre medarbeidere er tilstede. 

§7 Inn- og utmeldelse

Innmelding i Organisasjonen faktureres / betales umiddelbart og varer fra medlemskapet er betalt til neste medlemsperiode. Utmelding fra organisasjonen kan gjøres gjennom å kontakt medlem@nuesport.no enten med umiddelbar viking eller med virkning fra neste medlemperiode. Det gis ikke refusjon for medlemskap ved utmelding. Hvis medlemskap ikke betales innen fristen ansees medlemskapet som avsluttet og kontingent krediteres, hvis gebyr inngår på faktura må dette betales uansett (f.eks. miljøgebyr). Basert på form for innmelding kan det bestemmes av Daglig Leder at første faktura etter innmelding er bindende og skal betales.

§8 Betalingsmåter

PDF-Faktura på epost regnes som standard betalingsmåte for medlemskap. Medlemskap kan også faktureres med eFaktura, eller papirfaktura i posten (påløper Miljøgebyr Standard Sats). Ved innmelding på e-sport senteret kan medlemskapet også betales med kort, eller med VIPPS / PayPal (påløper Adm. Gebyr Sats 1). Kortbetaling etter innmelding på nett eller av utestående fakturering av medlemskap kan også gjøres mot betaling av fullt utestående beløp (inklusiv utestående gebyrer) og et gebyr på Adm. Gebyr Sats 1

Versjon: 1.1 | Siste vesentlige endring: 01.11.2022 | Siste oppdatering: 23.12.2022

Terms of Sale
bottom of page