top of page

Social Platforms & Information Platforms

Updated: Feb 25, 2021

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Av hensyn til sikkerhet, brukervennlighet, og å løse problemer med enkelte spill vil Numedal Esport gå over til å kun bruke ggLeap og personlige Windows kontoer på våre maskiner. ggLeap kontoer oppret

Numedal Esport starter igjen med organisert esport trening på Mandager fra 17.00-19.00. Derfor vil vi de to neste mandagene (19.09 og 26.09) kjøre en oppstart og introduksjon til dette tilbudet. Plane

Numedal Esport åpner igjen og våre nye åpningstider er tirsdager 18:00 - 21:00 og onsdager 13:30 - 18:00.

bottom of page